Indførsel af nikotinafgift på e-væsker den 1. oktober 2022

Folketingets nationale handleplan mod børn og unges rygning indeholder en række initiativer, der skal forebygge og bremse rygning blandt børn og unge. Et af initiativerne er indførsel af punktafgift på nikotinholdige e-væsker.

Formålet med nikotinafgiften er at reducere forbruget af e-cigaretter og hindre, at de højere afgifter på traditionelle tobaksvarer fører til et øget forbrug af e-cigaretter.

Følgende afgifter på nikotinholdige væsker bekendtgøres og træder i kraft den 1. oktober:

1,5 kr + moms. pr. ml, hvis indhold af nikotin udgør 12 mg nikotin eller derunder pr. ml
2,5 kr. + moms pr. ml, hvis indhold af nikotin er højere end 12 mg nikotin pr. ml

Skriv et svar