Ingen billeder / no images

I henhold til lov om e-cigaretter er det ikke tilladt at vise produkt billeder, og efter påbud fra ombudsmanden er det ikke tilladt at vise produkt billeder / sortiment efter fysisk anmodning af kunden når der er tale om digitale medier. Vi er derfor nødsaget til at implementeret en ny funktion som gør det nemt og praktisk at søge efter produkt billeder eller video ved blot ét enkelt klik på knapperne som du fremover finder på hver produkt side.

ENGLISH:
According to the Act on e-cigarettes, it is not permitted to display product images, and by order of the Danish Parliamentary’s “Ombudsman”, it is not permitted to display product images / assortment images at the physical request of the customer in the case of digital media. We are therefore forced to implement a new function which makes it easy and convenient to search for product images or video with just a single click on the buttons that you will find on each product page in the future.

Skriv et svar